Monday, 7 September 2020

De ISS volgen m.b.v. Raspberry PI en 4 regel LCD scherm

Als je regelmatig de ISS wil volgen en je SSTV, Packet signalen of andere informatie kunt ontvangen van de ISS dan is het erg handig om zonder het opstarten van je computer te zien of de ISS nabij je QTH is.

In dit schrijven ga ik gebruik maken van;

* Een Raspberry PI computer
* Een 4 regel display met I2C adapter
* Automatische TLE update 
* Internet via kabel of de ingebouwde Wifi op de Raspberry PI.

De bron van de software is gevonden op:  https://github.com/ForToffee/ISSTracker

+ Begin met de basis installatie van de Rpi ( In dit schrijven 'raspios buster armhf lite' 32 bits )

Ter voorbereiding van het daadwerkelijke programma (iss.py) moeten we extra software installeren op de Rpi.
Om te beginnen is dit de python versie 3.6.8 (standaard is de versie 2.0)
Ik heb de update ervan gevolgd van de site: 

https://installvirtual.com/install-python-3-on-raspberry-pi-raspbian/ 

Als de laatste check 'python -V' als resultaat geeft Python 3.6.8 (of zelfs 3.7.3) , dan kunnen we verder met de installatie.

+ apt-get install python3-pip
+ pip3 install pyorbital

Dan de laatste versie van python voorkeur maken:

# cd /home/pi
# nano ~/.bashrc

Voeg de volgende regel toe:
alias python='/usr/bin/python3'
alias pip=pip3

# source ~/.bashrc    Dit commando zorgt ervoor dat python nu python versie 3.x is.

Zover de voorbereidende software.


* Nu eerst de hardware inrichten.

Aan de Rpi wordt een 20x4 LCD display gekoppeld via de I2C bus (en de 3.3 Volt optie).
De beschrijving die ik heb gevolgd is op de volgende site te vinden:

https://raspberrytips.nl/lcd-scherm-20x4-i2c-raspberry-pi/

Volg de montage instructies voor de 3.3 Volt oplossing, en daarna de test software:

+ sudo apt-get install i2c-tools
+ i2cdetect -y 1    ( Schrijf het adres nummer op:  ... 26  ..) 
+ wget https://raspberrytips.nl/lcd20x4.py
+ sudo python lcd20x4.py

Test item:
Het kan voorkomen dat er een melding komt dat de 'smbus module' niet gevonden wordt.
Dit heeft te maken met de 'virtuele link'naar de juiste python versie (zie eerder).

Om het juiste IP (Eth0) nummer in het display te krijgen pas onderstaande regel in het script aan:

val = run_cmd("/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}'")[:-1]

Naar:

val = run_cmd("/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet ' | cut -c 14-25 | awk '{ print $1}'")[:-1]

De laatste versie van het Rpi OS .. vragen om deze aanpassing.

Het resultaat ziet er dan als volgt uit ( Wifi is niet in gebruik )

Nu gaan we naar het volgende script .. en dat is iss.py

Download het script met het commando:
# wget https://raw.githubusercontent.com/ForToffee/ISSTracker/master/iss.py

Vervolgens passen we niks aan .. maar kijken wat het commando
# python iss.py als resultaat geeft

Er zullen op het basis script python3 fouten naar voren komen !
De file moet dus aangepast worden .. !

De file is een python 2 code en moet naar python 3.
Een hulptool hiervoor is te installeren door het commando:

 pip install 2to3

En daarna het commando:

# 2to3 iss.py -w

Daarna het commando:

# sudo pip3 install unicornhat -I
# sudo apt-get install libatlas-base-dev

Installatie vervolg van iss.py

De I2C bus is met een driver rechtstreeks aan te roepen, zodat op de 4 regel-display iedere regel te programmeren valt.

Dit gaan we doen met de source code van de website: gist.github.com / DenisFromHR / RPi_I2C_driver.py


Note: Bij het downloaden van git source bestanden install eerst het git programma op de RPi.
# apt-get install git

Uitgaande van een driver file die we nodig hebben, kunnen we de onbewerkte bestanden downloaden van: https://gist.github.com/cc863375a6e19dce359d.git

Hierin bevinden zich een demo file en de werkelijke python driver file (RPi_I2C_driver.py)
In de file 'iss.py' verwijzen nu een aantal regels naar de oude driver omgeving van Adafruit_CharLCDPlate .. deze moet nu aangepast worden naar de voorgaande beschreven driver file.

* Hernoem de file RPi_I2C_driver.py naar lcddriver.py
* Plaats deze file in dezelfde folder als het programma iss.py 
* Start het programma op met
    # python iss.py

Natuurlijk kun je nu zelf de source aanpassen maar in de download omgeving heb ik beide aangepaste bestanden beschikbaar gemaakt.


Suggesties:

* Locatie informatie ( Noorder breedte en Lengte graad ) handig aanpassen.
* Koppeling aan kleine GPS adapter GPS6MU2
* Weergave ook in webbrowser .. naast de weergave op de 4 regel LCD display. 

==    >>   [ Update volgt ...  ]   <<    ==Saturday, 4 January 2020

FtbCAT in Wine op Mint 19.x

Binnen linux zijn er niet echt goede programma's om de meest gebruikte frequentie's bij te houden.
Wel in combinatie met Log programma's maar niet afzonderlijk.

Als we gebruik maken van Windows (10 - 64 bits) dan kunnen we gebruik maken van het programma FTBCAT van G4HFQ. Maar in Linux wordt het ' behelpen'  met het programma Wine.

Toch is het interessant om FTBCAT onder linux Mint actief te maken, zeker met onderstaande aanvullingen is een mooie stabiele omgeving te maken.

In deze post installeren we de Wine software via de broncode, dus niet via de ' ' 'programma installer'

Check eerst de juiste versie van Mint:

   #uname -p

Als hier het antwoord is; X86-64 dan is een 64 Bits Mint actief.
Deze gaan we ook gebruiken in dit schrijven.

Note: Een windows 10 - 64 bits machine heb je ook nodig, om de nodige OCX en DLL bestanden extra te installeren.

1.0 Installatie van Wine

Om nu FTBCAT actief te krijgen en Wine op een goede manier te installeren geven we Mint eerst aan dat er een 32 bits omgeving ook beschikbaar moet zijn:
 
   # sudo dpkg --add-architecture i386

Dan het programma Wine installeren:

   # wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

En importeeer deze in de systeem 'key-ring'  

  # sudo apt-key add winehq.key
  # sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/  bionic main'

Update het systeem en instaleer Wine.

  # sudo apt update sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Na deze installatie starten we de basis configuratie van Wine

  # winecfg


Kies in het start scherm 'Windows Versions'  de optie Windows 10


De basis voorbereiding voor het hulp programma wine is nu klaar.

2.0 Installatie van FTBCAT

Het is niet handig om het programma FTBCAT te installeren rechtstreeks vanuit de install exe van G4HFQ.
Installeer de software eerst op een Windows 10 machine (64 bits).
In bijvoorbeeld de folder C:\FTBCATAls de software actief is in de windows omgeving, kopieer de gehele folder naar de Linux machine onder bijvoorbeeld de folders; /home/[naam user]/.wine/c_drive/FTBCAT

Voordat de software nu gestart kan worden in Wine, moeten we eerst nog een aantal *.dll en *.OCX files overzetten vanuit de Windows PC. De bestanden worden in de .wine/c_drive/windows/..64Wow folder geplaatst.

Onderstaande lijstje zijn de minimaal benodigde bestanden:

MSCOMCTL.OCX
msvbvm60.dll
scom60.OCX
Vsflex7L.ocx
mfc42.dll
MSSTDFMT.DLL
Protocol.dll
supercom.dll

Dan nog een commando tussendoor:

   # wine regsvr32 scom60.ocx

En mocht er nog een ontbreken dan geeft de software die zelf aan bij het opstarten.

Open nu een terminal sessie en ga naar: /home/[naam user]/FTBCAT
En probeer het programma te starten: wine ftbcat.exe

Als het goed is wordt het programma gestart.

Na sluiten, moeten we de COM1 poort koppelen aan de linux poort.
Dit doen we door een logische link te activeren en wel met het commando:

# sudo ln -s /dev/ttyS0 ~/.wine/dosdevices/com1

Nu is vanuit het windows programma ( op basis van Wine ) de COM1 poort gekoppeld aan de linux hardware.

Nu is het programma geschikt voor gebruik onder Linux.

3.0 Het maken van een snelkoppelingBij het maken van de snelkoppeling moeten we een tussenstap inbouwen.
Het FTBCAT programma maakt gebruik van een TimeEvents.txt file deze moet juist worden aangeroepen anders komt er steeds een pop-up in het venster.

Maak hiervoor eerst een kleine ftbcat.sh file met de volgende inhoud:

   cd /home/[naam user]/FTBCAT
   wine ftbcat.exe

Rechtstreeks vanuit een snelkoppeling is de verwijzing naar de juiste folder niet mogelijk .. zoals ' starten in'  onder Windows.

Maak dan een bestandje aan met de volgende inhoud en plaats deze in de desktop.

[Desktop Entry]
Name=FTBCAT
Exec=/home/[naam user]/FTBCAT/ftbcat.sh
Comment=
Terminal=false
Icon=cpu-symbolic
Type=Application

Nu kun je in de GUI nog een icoontje veranderen .. en het programma start zonder storing op (zie afbeelding)Note:

Een ding loopt nog niet lekker .. dat is al we het programma verlaten .. of de com-poort weer vrijgeven, gaat de zender over in zenden .. dit is nog in onderzoek !
============================================================
Reacties op dit schrijven wordt gewaardeerd  .. deze worden na een review 
opgenomen in dit schrijven                                                                             
============================================================
Translate