Saturday, 22 June 2019

Flrig koppelen aan cloudlog

Als FlRig eenmaal actief is dan is deze perfect te koppelen aan 'cloudlog'.
Dit is het online logboek van 2E0SQL.

Als de software op Linux Mint wordt gebruikt dan moeten de volgende extra software onderdelen geinstalleerd worden;./configure  --with-flxmlrpc  (optional if debugging)
#apt-get install indent
#apt install libxml2-utils (for xmllint)

Vervolgens gaan we naar de download pagina van Tony (G0WFV) en wel op de link;

https://github.com/g0wfv/CloudlogBashCat

Hier vinden we de shell file en de *.conf file van 'cloudlogbashcat'

Volg de installatie / configuratie instructie die in de *.conf staat en test de verbinding.
Het script blijft in de achtergrond draaien na het commando: ./cloudlogbashcat.sh <r>

Sunday, 16 June 2019

Flrig installatie op Linux Mint

In de blog over de installatie van Fldigi gaan we nu een stap verder en wel het activeren en gebruiken van Flrig. De software om de zender aan te sturen en later ook om de frequentie aan te kunnen leveren aan het online logboek.

Allereerst gaan we weer de code downloaden:

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:

  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/


Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
    #cd ~/Downloads
    #tar -xzvf flrig-1.3.48.tar.gz 'change to match your version' .


We nemen nu de volgende stappen:
  

    #apt-get install libfltk1.3-dev  'nodig voor de laatste versie'
    #cd ~/Downloads/flrig-1.4.48

    #./configure
    #make
    #sudo make install

Mocht het zo zijn dat de xmlrpc optie niet lekker loopt, geef dan bij de 'configure'  optie de volgende regel aan:


    #./configure  --with-flxmlrpc

Dan weet je zeker dat de xmlrpc server actief wordt als je flrig opstart.

De volgende post gaat over de koppeling van flrig aan de cloudlog software.

Tuesday, 11 June 2019

Fldigi installatie op Linux Mint

Het gebruik van Fldigi op Linux mint is een veel gebruikte combinatie.
In deze post beschrijf ik de gedane stappen om de software netjes te installeren.

In het kort zijn de volgende stappen van toepassing:

We maken de installatie in een terminal sessie.
   #sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
   #sudo apt-get update
   #sudo apt build-dep fldigi

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:
  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/

Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
  #cd ~/Downloads
  #tar -xzvf fldigi-4.0.17.tar.gz Change to match your version.

In deze log gaan we de flrig software koppelen aan fldigi.
De reden hiervan is dat ik graag gebruik maak van mijn log.pa2eon.nl database en hiervoor is een API plugin beschikbaar.
Een koppeling naar Hamlib wordt standaard aanbevolen.

We nemen nu de volgende stappen:
    #cd ~/Downloads/fldigi-4.0.17 Change to match your version.
    #./configure
    #make
    #sudo make install

Vervolgens is de basis installatie van Fldigi klaar, en kun je fldigi starten in de terminal.
   fldigi <r>

Het scherm ziet er dan als volgt uit:
De bedoeling is nu om een snelkoppeling te maken om het programma eenvoudig te kunnen starten.


Ga naar de folder: /usr/local/share/applications/
Daar staat (als het goed is) de file fldigi.desktop
Pas in de file de volgende regel aan:


    Exec=fldigi


Naar:

    Exec=gksudo -k -u root fldigi

Open vervolgens de verkenner en maak een kopie van de file naar de desktop (slepen).
Na het aanklikken van het icoontje zal er eenmaal gevraagd worden naar het wachtwoord van de root / beheerder. Daarna is het programma functioneel zoals gewenst.


Note: Idee .. voor een betere snelkoppeling, graag !   


Als advies wordt gesproken om voor het geluid uit te gaan van 'Pulse Audio' , hiervoor installeren we dan de volume manager:

   #apt-get install pavucontrol

Om de software nu goed met de (SDR)-hardware te laten werken moeten we de gebruiker lid maken van de 'dialout' groep.


 #sudo adduser (uw gebruikers naam) dialout

Om nu de eerste signalen te gaan ontvangen gaan we naar het configuratie scherm van fldigi. Zie het menu bovenaan in de programma balk en ga naar 'Instellingen' en dan 'geluidskaart'  vervolgens zie je het onderstaande scherm en activeer de optie 'Pulse Audio' 
Translate