Friday, 27 December 2019

Gpredict installeren vanuit source op Linux Mint

Gpredict is de sateliet tracking software op basis van Linux.

In de meeste linux distributies is deze software aanwezig alleen niet de laatste versie.Om wel de laatste versie te gebruiken kiezen voor het zelf compileren van de software. In dit schrijven doen we dat op basis van Linux Mint.

Beginnen met het installeren van de afhankelijkheden:

    #sudo apt install libtool intltool autoconf automake libcurl4-openssl-dev
   #sudo apt install pkg-config libglib2.0-dev libgtk-3-dev libgoocanvas-2.0-dev

Daarna kan de source code gedownload worden en gecompileerd:
https://github.com/csete/gpredict/releases

Kies om de laatste versie te downloaden:

    # tar -xvfz gpredict-x.y.z.tar.bz2

Ga naar de folder waar de file gedownload is, met daarna de volgende command's:

     # ./configure
     # make
     # make install

Daarna is de software te starten vanuit het menu nadat de PC opnieuw gestart is.

Friday, 20 December 2019

Airspy op basis van GNUradio

In deze post gaan we de bekende Airspy (USB) hardware activeren in GNUradio.

Dit is een eenvoudige SDR radio op basis van Airspy.

          = = = =  Is een beta schrijven ... en kan dus fouten bevatten    = = = = =
            Gebruikte informatie van: https://github.com/airspy/airspyone_host
         
            Om de airspy actief te maken, gebruik OsmoCom GNU radio blocks
          = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

We beginnen met de basis voorbereiding om de hardware zichtbaar te maken
voor Linux (Ubuntu / Mint 19.x)

    # sudo apt-get install build-essential cmake libusb-1.0-0-dev pkg-config

Na de installatie sluit de Airspy aan en controleer of de hardware zichtbaar is.

    # lsusb
    # lijst van hardware waaronder: Bus 001 Device 003: ID 1d50:60a1 OpenMoko, Inc.

Ga nu naar de /home/usernaam  en download de file's

    # wget https://github.com/airspy/airspyone_host/archive/master.zip
    # unzip master.zip
    # cd airspyone_host-master
     # mkdir build 
     # cd build
    # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  ( bij Python 3 onderstaande regel )
   
     # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
   
     # 
make     
     # sudo make install
     # sudo ldconfig

Als voorgaande acties zijn uitgevoerd dan ruimen we de boel op:


    # cd airspyone_host-master/build
    # rm -rf *

Om nu de geïnstalleerde drivers in GNUradio te gebruiken doen we het volgende:

Wednesday, 18 December 2019

GNU Radio op Linux Mint 19.x

GNU radio is SDR software wat erg veel mogelijkheden heeft.
Voor de Windows gebruikers onder ons .. er is een installatie versie beschikbaar, echter de software wordt als eerste ontwikkeld in Linux.

In deze post ga ik een schone Linux Mint 19.3 gebruiken en GNURadio de laatste stabiele versie 3.8.x

1.0 We beginnen met de installatie van de Linux Mint 19.3

Het installeren van Linux Mint op een computer gaat het eenvoudigste met een USB stick.
Zie de website https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/nl/latest/burn.html hoe dat uit voeren.

Zodra de basis installatie klaar is .. gebruik de eerste opties:
   #apt-get update
   #apt-get upgrade

2.0 Installatie van de laatste python versie ( 3.x )

GNU radio heeft een versie python nodig.
Kijk eerst welke python versie actief is op Linux Mint 19.3
 
   #python -V
   Python 2.7.17
   #python3 -V
   Python 3.6.9

Maak Python 3.6.9 default, zie pagina:
https://unix.stackexchange.com/questions/410579/change-the-python3-default-version-in-ubuntu

3.0 Installatie van GNURadio vanuit source code
 
Ga naar de /home folder van de aangemaakte systeem gebruiker ( in mijn geval /home/sadmin )

   # cd /home/sadmin
   # type sudo -s   ( en daarna het root wachtwoord )
 
Belangrijk:
Eerst moeten de systeem afhankelijkheden geïnstalleerd worden.
Deze zijn gelijk aan die van Ubuntu 18.xx en python 3.x

   # apt install git cmake g++ libboost-all-dev libgmp-dev swig python3-numpy \
      python3-mako python3-sphinx python3-lxml doxygen libfftw3-dev libcomedi-dev \
      libsdl1.2-dev libgsl-dev libqwt-qt5-dev libqt5opengl5-dev python3-pyqt5 \
      liblog4cpp5-dev libzmq3-dev python3-yaml python3-click python3-click-plugins \
      python3-zmq

   # git clone --recursive https://github.com/gnuradio/gnuradio.git
   # cd gnuradio
   # git checkout maint-3.8 # change `maint-3.8` if you want to use a different version; see releases
   # mkdir build
   # cd build
   # cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 ../

In de laatste opdracht gaan we uit van de werkende versie op basis van python 3.
Als je meer aanpassingen wenst ga naar:
https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR#To_install_system_wide

   # make                   ( Deze opdracht kan lang duren ! )
   # make install
   # ldconfig

Als dit laatste commando ingevoerd is .. dan is een herstart van de machine noodzakelijk.
Na de herstart .. moet je het programma kunnen starten onder de menu optie - 'Programming' - 'GNU Radio Companion' .

De GUI ziet er dan als volgt uit:

Na deze installatie procedure kunnen we blokken gaan toevoegen aan GNU Radio.
In andere blog posts op deze site vindt je bijvoorbeeld een Airspy host op basis
van GNUradio.

Translate