Saturday, 4 January 2020

FtbCAT in Wine op Mint 19.x

Binnen linux zijn er niet echt goede programma's om de meest gebruikte frequentie's bij te houden.
Wel in combinatie met Log programma's maar niet afzonderlijk.

Als we gebruik maken van Windows (10 - 64 bits) dan kunnen we gebruik maken van het programma FTBCAT van G4HFQ. Maar in Linux wordt het ' behelpen'  met het programma Wine.

Toch is het interessant om FTBCAT onder linux Mint actief te maken, zeker met onderstaande aanvullingen is een mooie stabiele omgeving te maken.

In deze post installeren we de Wine software via de broncode, dus niet via de ' ' 'programma installer'

Check eerst de juiste versie van Mint:

   #uname -p

Als hier het antwoord is; X86-64 dan is een 64 Bits Mint actief.
Deze gaan we ook gebruiken in dit schrijven.

Note: Een windows 10 - 64 bits machine heb je ook nodig, om de nodige OCX en DLL bestanden extra te installeren.

1.0 Installatie van Wine

Om nu FTBCAT actief te krijgen en Wine op een goede manier te installeren geven we Mint eerst aan dat er een 32 bits omgeving ook beschikbaar moet zijn:
 
   # sudo dpkg --add-architecture i386

Dan het programma Wine installeren:

   # wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

En importeeer deze in de systeem 'key-ring'  

  # sudo apt-key add winehq.key
  # sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/  bionic main'

Update het systeem en instaleer Wine.

  # sudo apt update sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Na deze installatie starten we de basis configuratie van Wine

  # winecfg


Kies in het start scherm 'Windows Versions'  de optie Windows 10


De basis voorbereiding voor het hulp programma wine is nu klaar.

2.0 Installatie van FTBCAT

Het is niet handig om het programma FTBCAT te installeren rechtstreeks vanuit de install exe van G4HFQ.
Installeer de software eerst op een Windows 10 machine (64 bits).
In bijvoorbeeld de folder C:\FTBCATAls de software actief is in de windows omgeving, kopieer de gehele folder naar de Linux machine onder bijvoorbeeld de folders; /home/[naam user]/.wine/c_drive/FTBCAT

Voordat de software nu gestart kan worden in Wine, moeten we eerst nog een aantal *.dll en *.OCX files overzetten vanuit de Windows PC. De bestanden worden in de .wine/c_drive/windows/..64Wow folder geplaatst.

Onderstaande lijstje zijn de minimaal benodigde bestanden:

MSCOMCTL.OCX
msvbvm60.dll
scom60.OCX
Vsflex7L.ocx
mfc42.dll
MSSTDFMT.DLL
Protocol.dll
supercom.dll

Dan nog een commando tussendoor:

   # wine regsvr32 scom60.ocx

En mocht er nog een ontbreken dan geeft de software die zelf aan bij het opstarten.

Open nu een terminal sessie en ga naar: /home/[naam user]/FTBCAT
En probeer het programma te starten: wine ftbcat.exe

Als het goed is wordt het programma gestart.

Na sluiten, moeten we de COM1 poort koppelen aan de linux poort.
Dit doen we door een logische link te activeren en wel met het commando:

# sudo ln -s /dev/ttyS0 ~/.wine/dosdevices/com1

Nu is vanuit het windows programma ( op basis van Wine ) de COM1 poort gekoppeld aan de linux hardware.

Nu is het programma geschikt voor gebruik onder Linux.

3.0 Het maken van een snelkoppelingBij het maken van de snelkoppeling moeten we een tussenstap inbouwen.
Het FTBCAT programma maakt gebruik van een TimeEvents.txt file deze moet juist worden aangeroepen anders komt er steeds een pop-up in het venster.

Maak hiervoor eerst een kleine ftbcat.sh file met de volgende inhoud:

   cd /home/[naam user]/FTBCAT
   wine ftbcat.exe

Rechtstreeks vanuit een snelkoppeling is de verwijzing naar de juiste folder niet mogelijk .. zoals ' starten in'  onder Windows.

Maak dan een bestandje aan met de volgende inhoud en plaats deze in de desktop.

[Desktop Entry]
Name=FTBCAT
Exec=/home/[naam user]/FTBCAT/ftbcat.sh
Comment=
Terminal=false
Icon=cpu-symbolic
Type=Application

Nu kun je in de GUI nog een icoontje veranderen .. en het programma start zonder storing op (zie afbeelding)Note:

Een ding loopt nog niet lekker .. dat is al we het programma verlaten .. of de com-poort weer vrijgeven, gaat de zender over in zenden .. dit is nog in onderzoek !
============================================================
Reacties op dit schrijven wordt gewaardeerd  .. deze worden na een review 
opgenomen in dit schrijven                                                                             
============================================================
Translate