Friday, 27 December 2019

Gpredict installeren vanuit source op Linux Mint

Gpredict is de sateliet tracking software op basis van Linux.

In de meeste linux distributies is deze software aanwezig alleen niet de laatste versie.Om wel de laatste versie te gebruiken kiezen voor het zelf compileren van de software. In dit schrijven doen we dat op basis van Linux Mint.

Beginnen met het installeren van de afhankelijkheden:

    #sudo apt install libtool intltool autoconf automake libcurl4-openssl-dev
   #sudo apt install pkg-config libglib2.0-dev libgtk-3-dev libgoocanvas-2.0-dev

Daarna kan de source code gedownload worden en gecompileerd:
https://github.com/csete/gpredict/releases

Kies om de laatste versie te downloaden:

    # tar -xvfz gpredict-x.y.z.tar.bz2

Ga naar de folder waar de file gedownload is, met daarna de volgende command's:

     # ./configure
     # make
     # make install

Daarna is de software te starten vanuit het menu nadat de PC opnieuw gestart is.

Friday, 20 December 2019

Airspy op basis van GNUradio

In deze post gaan we de bekende Airspy (USB) hardware activeren in GNUradio.

Dit is een eenvoudige SDR radio op basis van Airspy.

          = = = =  Is een beta schrijven ... en kan dus fouten bevatten    = = = = =
            Gebruikte informatie van: https://github.com/airspy/airspyone_host
         
            Om de airspy actief te maken, gebruik OsmoCom GNU radio blocks
          = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

We beginnen met de basis voorbereiding om de hardware zichtbaar te maken
voor Linux (Ubuntu / Mint 19.x)

    # sudo apt-get install build-essential cmake libusb-1.0-0-dev pkg-config

Na de installatie sluit de Airspy aan en controleer of de hardware zichtbaar is.

    # lsusb
    # lijst van hardware waaronder: Bus 001 Device 003: ID 1d50:60a1 OpenMoko, Inc.

Ga nu naar de /home/usernaam  en download de file's

    # wget https://github.com/airspy/airspyone_host/archive/master.zip
    # unzip master.zip
    # cd airspyone_host-master
     # mkdir build 
     # cd build
    # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  ( bij Python 3 onderstaande regel )
   
     # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
   
     # 
make     
     # sudo make install
     # sudo ldconfig

Als voorgaande acties zijn uitgevoerd dan ruimen we de boel op:


    # cd airspyone_host-master/build
    # rm -rf *

Om nu de geïnstalleerde drivers in GNUradio te gebruiken doen we het volgende:

Wednesday, 18 December 2019

GNU Radio op Linux Mint 19.x

GNU radio is SDR software wat erg veel mogelijkheden heeft.
Voor de Windows gebruikers onder ons .. er is een installatie versie beschikbaar, echter de software wordt als eerste ontwikkeld in Linux.

In deze post ga ik een schone Linux Mint 19.3 gebruiken en GNURadio de laatste stabiele versie 3.8.x

1.0 We beginnen met de installatie van de Linux Mint 19.3

Het installeren van Linux Mint op een computer gaat het eenvoudigste met een USB stick.
Zie de website https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/nl/latest/burn.html hoe dat uit voeren.

Zodra de basis installatie klaar is .. gebruik de eerste opties:
   #apt-get update
   #apt-get upgrade

2.0 Installatie van de laatste python versie ( 3.x )

GNU radio heeft een versie python nodig.
Kijk eerst welke python versie actief is op Linux Mint 19.3
 
   #python -V
   Python 2.7.17
   #python3 -V
   Python 3.6.9

Maak Python 3.6.9 default, zie pagina:
https://unix.stackexchange.com/questions/410579/change-the-python3-default-version-in-ubuntu

3.0 Installatie van GNURadio vanuit source code
 
Ga naar de /home folder van de aangemaakte systeem gebruiker ( in mijn geval /home/sadmin )

   # cd /home/sadmin
   # type sudo -s   ( en daarna het root wachtwoord )
 
Belangrijk:
Eerst moeten de systeem afhankelijkheden geïnstalleerd worden.
Deze zijn gelijk aan die van Ubuntu 18.xx en python 3.x

   # apt install git cmake g++ libboost-all-dev libgmp-dev swig python3-numpy \
      python3-mako python3-sphinx python3-lxml doxygen libfftw3-dev libcomedi-dev \
      libsdl1.2-dev libgsl-dev libqwt-qt5-dev libqt5opengl5-dev python3-pyqt5 \
      liblog4cpp5-dev libzmq3-dev python3-yaml python3-click python3-click-plugins \
      python3-zmq

   # git clone --recursive https://github.com/gnuradio/gnuradio.git
   # cd gnuradio
   # git checkout maint-3.8 # change `maint-3.8` if you want to use a different version; see releases
   # mkdir build
   # cd build
   # cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 ../

In de laatste opdracht gaan we uit van de werkende versie op basis van python 3.
Als je meer aanpassingen wenst ga naar:
https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR#To_install_system_wide

   # make                   ( Deze opdracht kan lang duren ! )
   # make install
   # ldconfig

Als dit laatste commando ingevoerd is .. dan is een herstart van de machine noodzakelijk.
Na de herstart .. moet je het programma kunnen starten onder de menu optie - 'Programming' - 'GNU Radio Companion' .

De GUI ziet er dan als volgt uit:

Na deze installatie procedure kunnen we blokken gaan toevoegen aan GNU Radio.
In andere blog posts op deze site vindt je bijvoorbeeld een Airspy host op basis
van GNUradio.

Monday, 15 July 2019

ATV testbeelden op Raspberry

Om verschillende testbeelden beschikbaar te hebben tijdens ATV uitzendingen is het erg handig om de Raspberry Pi hiervoor te gebruiken.

Op mijn website (pa2eon.nl) heb ik al eens eerder hier (in het engels) een stukje uitleg gegeven, lees deze eerst even door !

In deze blog heb ik in de downloads de bijbehorende files beschikbaar gemaakt zodat een ieder die kan gebruiken.

De bestanden plaats je op de volgende manier:


           # /home/pi/atv

Hierin alle files behalve de config.txt file (zie later)
Start vervolgens het python script
          

           # /home/pi/atv/python tstptn.py

Vervolgens zijn via de composite video uitgang de beelden in te lezen in de ATV-zender.

Mocht je de comtech TX en RX nog hebben, dan zijn er ook nog python scripts beschikbaar die zowel de comtech aansturen ( i2c bus) EN de testbeelden maakt.
         Saturday, 22 June 2019

Flrig koppelen aan cloudlog

Als FlRig eenmaal actief is dan is deze perfect te koppelen aan 'cloudlog'.
Dit is het online logboek van 2E0SQL.

Als de software op Linux Mint wordt gebruikt dan moeten de volgende extra software onderdelen geinstalleerd worden;./configure  --with-flxmlrpc  (optional if debugging)
#apt-get install indent
#apt install libxml2-utils (for xmllint)

Vervolgens gaan we naar de download pagina van Tony (G0WFV) en wel op de link;

https://github.com/g0wfv/CloudlogBashCat

Hier vinden we de shell file en de *.conf file van 'cloudlogbashcat'

Volg de installatie / configuratie instructie die in de *.conf staat en test de verbinding.
Het script blijft in de achtergrond draaien na het commando: ./cloudlogbashcat.sh <r>

Sunday, 16 June 2019

Flrig installatie op Linux Mint

In de blog over de installatie van Fldigi gaan we nu een stap verder en wel het activeren en gebruiken van Flrig. De software om de zender aan te sturen en later ook om de frequentie aan te kunnen leveren aan het online logboek.

Allereerst gaan we weer de code downloaden:

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:

  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/


Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
    #cd ~/Downloads
    #tar -xzvf flrig-1.3.48.tar.gz 'change to match your version' .


We nemen nu de volgende stappen:
  

    #apt-get install libfltk1.3-dev  'nodig voor de laatste versie'
    #cd ~/Downloads/flrig-1.4.48

    #./configure
    #make
    #sudo make install

Mocht het zo zijn dat de xmlrpc optie niet lekker loopt, geef dan bij de 'configure'  optie de volgende regel aan:


    #./configure  --with-flxmlrpc

Dan weet je zeker dat de xmlrpc server actief wordt als je flrig opstart.

De volgende post gaat over de koppeling van flrig aan de cloudlog software.

Tuesday, 11 June 2019

Fldigi installatie op Linux Mint

Het gebruik van Fldigi op Linux mint is een veel gebruikte combinatie.
In deze post beschrijf ik de gedane stappen om de software netjes te installeren.

In het kort zijn de volgende stappen van toepassing:

We maken de installatie in een terminal sessie.
   #sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
   #sudo apt-get update
   #sudo apt build-dep fldigi

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:
  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/

Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
  #cd ~/Downloads
  #tar -xzvf fldigi-4.0.17.tar.gz Change to match your version.

In deze log gaan we de flrig software koppelen aan fldigi.
De reden hiervan is dat ik graag gebruik maak van mijn log.pa2eon.nl database en hiervoor is een API plugin beschikbaar.
Een koppeling naar Hamlib wordt standaard aanbevolen.

We nemen nu de volgende stappen:
    #cd ~/Downloads/fldigi-4.0.17 Change to match your version.
    #./configure
    #make
    #sudo make install

Vervolgens is de basis installatie van Fldigi klaar, en kun je fldigi starten in de terminal.
   fldigi <r>

Het scherm ziet er dan als volgt uit:
De bedoeling is nu om een snelkoppeling te maken om het programma eenvoudig te kunnen starten.


Ga naar de folder: /usr/local/share/applications/
Daar staat (als het goed is) de file fldigi.desktop
Pas in de file de volgende regel aan:


    Exec=fldigi


Naar:

    Exec=gksudo -k -u root fldigi

Open vervolgens de verkenner en maak een kopie van de file naar de desktop (slepen).
Na het aanklikken van het icoontje zal er eenmaal gevraagd worden naar het wachtwoord van de root / beheerder. Daarna is het programma functioneel zoals gewenst.


Note: Idee .. voor een betere snelkoppeling, graag !   


Als advies wordt gesproken om voor het geluid uit te gaan van 'Pulse Audio' , hiervoor installeren we dan de volume manager:

   #apt-get install pavucontrol

Om de software nu goed met de (SDR)-hardware te laten werken moeten we de gebruiker lid maken van de 'dialout' groep.


 #sudo adduser (uw gebruikers naam) dialout

Om nu de eerste signalen te gaan ontvangen gaan we naar het configuratie scherm van fldigi. Zie het menu bovenaan in de programma balk en ga naar 'Instellingen' en dan 'geluidskaart'  vervolgens zie je het onderstaande scherm en activeer de optie 'Pulse Audio' 
Saturday, 18 May 2019

Pluto SDR / SDR Console basis

Pluto SDR & SDR Console

Tip: Een goede (extra uitleg) is te lezen op: https://www.sdr-radio.com/Radios/Pluto

Pluto SDR werkt steeds beter samen met de SDR/Console versie 3.0.x software.
De eerste proeven op 2 meter ) 145.250 Mhz zijn als volgt uitgevoerd:


Allereerst moet de Pluto goed herkend worden door de computer.
Zorg dat bij het aankoppelen van de Pluto dat de computer de drive van Pluto herkend als externe USB drive, herkend de computer de Pluto niet als zodanig zorg eerst dat dit werkt.

Na het opstarten van SDR-Console V.3.x moeten een paar instellingen eerst actief gemaakt worden.

Klik op het envelopje links boven in het venster.
Vervolgens komt het keuze venster naar voren;
Belangrijk is om de optie 'Bandwidth' in te stellen op 550 kHz, hoe minder bandbreedte we gebruiken hoe beter.


Na deze basis instelling gaan we naar het zendgedeelte van SDR-Console.
Klik op de tab 'Transmit' en vervolgens het icoon 'DSP' 


In het rechter deel van de software komt nu de uitgebreide informatie te staan van het TX deel.

Als je op twee frequencies wil gaan werken, klik de button 'Sync RX' uit.
Stel de Drive in op de gewenste sterkte .. begin eerst laag en voer deze eventueel wat op.
Controleer de ingang van de microfoon (in mijn geval komt het signaal uit een klein mengpaneel).
Als alles zo naar wens staat .. druk op de 'TX' knop .. en luister naar de eerste uitzending.
Friday, 17 May 2019

Lima SDR / TX - Bouwstap 1

Het maken van de 5 Volt voeding


We gaan in deze stap er van uit dat er een verbinding is tussen de beide printen.
Dit is mogelijk door de ‘piggy-back’ optie (op elkaar monteren van de printen)
Of naast elkaar monteren van de printen en beide verbinden d.m.v. een platte band.

Zorg wel voor een goede montage van de pootjes .. dus heel netjes solderen en goed isoleren !
Op de foto is heel mooi een detail te zien ..


Foto: PA0GDZ

Lima SDR / TX - Algemene info

Algemene bouw/gebruik modificatie (dank aan PE1KEH):

Note: Testen van de ontvangsprint met het programma die de Si570 bedient altijd stoppen alvorens HdSDR te gebruiken !

Modificatie in zenderdeel:
Het heeft te maken met het schakelen van de voorversterker, dit werkt niet altijd even goed.In de handleiding voor de zender (TX deel) kijk op pagina 36 (Scheme relais omschakeling)Rechts boven staat 13 volt voeding die via een contact VV (voorversterker) 13 volt zet op de 20db draad.
Deze draad gaat naar de ontvanger print en stuurt daar het relais voor de voorversterker.
Tevens stuurt deze spanning een led aan.

Probleem:.De stroom door de led is veel te groot.
De stroom van de led wordt begrensd door weerstand R3 van 510 ohm. Het is beter deze weerstand te veranderen in 2k2 of liever nog 3k3. Dan geeft de led meer dan voldoende licht en leeft die langer.En als ik het zender schema goed bekijk kom ik totaal 3 plekken tegen waar de led te veel stroom voert.
Kijk alle leds maar eens na. Die zijn allen op 20mA ingesteld.

Dat is goed voor hele oude leds. Moderne 3 mm leds hebben meer dan voldoende aan 5 mA. Dus 510 ohm veranderen in 2k2 tot 3k3.Een andere simpele oplossing voor mensen die de weerstanden al op de print hebben zitten is om in serie met de led een weerstand van ongeveer 1k8 of 2k7 te plaatsen. 

Wednesday, 15 May 2019

Lima SDR / RX - Bouwstap 10-17In deze stappen worden de filter schakelingen afgemaakt.
Deze stappen (10 t/m 17) zijn vrijwel gelijk aan elkaar.
Let wel op de positie van de condensatoren, er is rekening gehouden met grote en kleine C’s !
Voor de test fase van de PTT schakeling (stap 17) nog het volgende:
Bij het gebruik van de SDR software PowerSDR v1.19.3.15 wordt gesproken over de test software
SI570_USB-Test.exe en Sdr1kUSB.dll, deze is hierna als download link opgenomen (PowerSDRpatch.zip)
De bestanden zijn op internet te vinden, maar kan een beetje lastig zijn.
(Zie onze download sectie)
OM nu de zender ( PTT schakeling) te testen, kun je gebruik maken van de PowerSDR software. 
Zolang de werkelijke zender niet is aangesloten kan het lastig zijn om de juiste knoppen te vinden. 
Een snelle test is de knop ‘TUN’ van ‘tuning’ te gebruiken, hiermee wordt het schakel relais aangetrokken en kun je zien of de schakeling werkt. (zie afbeelding).
Lima SDR / RX - Bouwstap 9

RX - Stap 9.Het invullen van het bandfilter voor 0,25-0,5 MHZ
Er kan wat verwarring ontstaan bij de condensatoren; 
1x Keramische 330pF zit in het pakket als ‘meerlaags condensator’ en heeft dus de code 331
Testen van de frequentiekurve
Met een functiegenerator of signaalgenerator en de SDRadio software kan u de frequentiecurve van de preselactor in het bereik van 0,25 – 0,5 MHz controleren. Met een constante signaalspanning van 50µV (komende uit de signaalgenerator) zullen in het frequentiebereik van SDRadio geen noemenswaardige veranderende spanningsniveaus te zien zijn.
Het signaal kan ingevoerd worden aan de antenne ingang (X4)

Lima SDR / RX - Bouwstap 8

RX - Stap 8.Aanvullende informatie m.b.t. de preselector.
In principe zijn er geen bijzonderheden in deze stap te melden.
Let wel op de juiste ESD maatregelen om defecten te voorkomen, met name de PIC-controller.
Mocht het zo zijn (en dat was bij PA2EON) dus het geval de meetpunten MP12 en hoger geen resultaten geven zoals gewenst uit de tabel, dan is de kans groot dat de PIC controler geen programma bevat.
Om toch eerdere (mogelijke) fouten nog even te testen loop de volgende punten op de navolgende IC’s eerst langs:
IC7 - 74AC00N
Pin 3 - 4 Mhz
Pin 6 - 4 Mhz
IC12 - 74AC74
Pin 11 - 4 Mhz
Pin 3 - 2 Mhz
Pin 5 - 1 Mhz
Check dan nog even of de oscillator (het kristal) wel werkt op de pootjes van de PIC controller.
Deze moeten ongeveer 1,5 tot 2,5 Mhz zijn.
Als alle eerder beschreven waarden OK zijn, dan is de kans groot dat de PIC controller defect is of geen programma bevat.
Heb je een PIC controller programmer, dan vind je de *.hex file in de firmware folder op de CD-Rom.
Heb je die niet .. laat het even weten.

Lima SDR / RX - Bouwstap 7

RX - Stap 7.De voorversterker.
In deze stap maken we de voorversterker.
Spoel L16 zijn 10 windingen op de ringkern FT 50-77.
Om nu mooi wikkeldraad te gebruiken is een tip: gebruik massief UTP kabel en haal daar een getwiste adre uit.
UTP draad is keurig koperdraad met een mooie isolatie.
TIP:
In deze fase wordt ook de 11-pins PCB-RX naar PCB-TX geplaatst.
Afhankelijk van de samenbouw van deze printen (op elkaar of langs elkaar) is hier heel mooi een print-pin rij te solderen.
Afbeelding volgt. 

Lima SDR / RX - Bouwstap 6

RX - Stap 6.Het vinden van de meerlaags condensator 33nF kan wat lastig zijn in de bouwkit.
Onderstaande plaatje geeft de juiste waarde en presentatie.


Om het verschil met de keramische condensator te tonen, hierbij de 22nF (code 223) in presentatie.
De waarde 100 pF heeft dan het code nummer 101


Lima SDR / RX - Bouwstap 4&5

In deze fase zijn geen bijzonderheden !

Lima SDR / RX - Bouwstap 3

RX - Stap 3.EXTRA:
Als de USB connectie niet wil werken en er problemen worden gevonden na h plaatsen van de
Attiny-45-20p
 check dan het volgende:
Op pin 2 en 6 van IC4 moet 3V gemeten worden.
Controleer of pin7 of pin8 van IC8 niet per ongeluk naar GND verbonden is.
Controleer of de transistor Q7 ( gate-drain defect is door bijv. statische electriciteit).
De 3V voeding van de I2C bus van de Attiny 45-20p wordt gemaakt door R19 en R20.
De poorten van de controller en de Si570 zijn open collector circuits.

Als alles goed is gesoldeerd, dan kun je de USB kabel aansluiten en de voeding op de print aansluiten.
De stroom die door de print loopt is ongeveer 90-100 mA
De beschrijving in de RX handleiding voor het installeren van de software is prima.
Bij de optie om de ‘Setup’ te starten en de fabrieks freq. aan te passen doe dat niet naar 15 Mhz !
De gebruikte Si570 IC’s hebben een start freq. rond de 56 Mhz (zie forum) 

De test-optie om de freq. in te stellen in de Si570 werken daarna perfect,
uitlezen op freq. teller of luisteren in andere ontvanger.

Lima SDR / RX - Bouwstap 2

RX - Stap 2.
In deze fase wordt de Si570 IC op de print geplaatst.
Gebruik bij het solderen een zo dun mogelijke soldeer stift en let op de extra beschrijving in de handleiding als het gaat om de te solderen aansluit pennen.
Het eindresultaat moet er als volgt uitzien:
Als alle onderdelen goed op de print zijn gezet dan kan er op meetpunt 8 (MP8) een freq. gemeten worden van 56,320 Mhz.
In de handleiding wordt over 15 Mhz gesproken, maar dat is een ander type Si570.

Lima SDR / RX - Bouwstap 1

RX - Stap 1.


Nadat we de algemene beschrijving hebben gelezen kunnen we beginnen met de 1e stap.BELANGRIJK: Verzamel eerst alle onderdelen voor stap 1.
De hierna te downloaden pdf bevat de afdruk van de eerste onderdelen die op de print geplaatst moeten worden.

Als we alle onderdelen hebben geplaatst die in deze 1e fase aangegeven worden dan kunnen we stap voor stap de meetpunten langs ( MP1 t/m MP7 - zie afdruk).
Als er wat moeite is om de 2 zener dioden te herkennen !? gebruik een vergrootglas en controleer de opdruk;
Zener diode 3.6 V = 3V6 BVX 553 (witte opdruk) en de 6.2 V = 6V2 BVX 55C (zwarte opdruk).

De type weerstanden die gebruikt zijn bevatten 4 of 5 ringen.
Om de waarden ervan goed te ‘berekenen’ kun je onderstaande tabel gebruiken;

De type NTC weerstanden zijn in het pakket de twee groene ‘bolletjes’ met de opdruk 222
De type condensatoren bijv. 100 nF is het onderdeel met de opdruk 104
Om de spoelen te kunnen herkennen kun je onderstaande tabel gebruiken (in het pakket hebben de meeste spoelen een gouden of zilveren 4e ring => ‘zwart’ is zilver of goud)
JP3 (Jumper 3) wordt op veel plaatsen gewoon met een vast draadje doorverbonden, maar mocht je een nette jumper steek pennetje willen gebruiken dan kan dat ook !

Translate