Tuesday, 11 June 2019

Fldigi installatie op Linux Mint

Het gebruik van Fldigi op Linux mint is een veel gebruikte combinatie.
In deze post beschrijf ik de gedane stappen om de software netjes te installeren.

In het kort zijn de volgende stappen van toepassing:

We maken de installatie in een terminal sessie.
   #sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
   #sudo apt-get update
   #sudo apt build-dep fldigi

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:
  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/

Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
  #cd ~/Downloads
  #tar -xzvf fldigi-4.0.17.tar.gz Change to match your version.

In deze log gaan we de flrig software koppelen aan fldigi.
De reden hiervan is dat ik graag gebruik maak van mijn log.pa2eon.nl database en hiervoor is een API plugin beschikbaar.
Een koppeling naar Hamlib wordt standaard aanbevolen.

We nemen nu de volgende stappen:
    #cd ~/Downloads/fldigi-4.0.17 Change to match your version.
    #./configure
    #make
    #sudo make install

Vervolgens is de basis installatie van Fldigi klaar, en kun je fldigi starten in de terminal.
   fldigi <r>

Het scherm ziet er dan als volgt uit:
De bedoeling is nu om een snelkoppeling te maken om het programma eenvoudig te kunnen starten.


Ga naar de folder: /usr/local/share/applications/
Daar staat (als het goed is) de file fldigi.desktop
Pas in de file de volgende regel aan:


    Exec=fldigi


Naar:

    Exec=gksudo -k -u root fldigi

Open vervolgens de verkenner en maak een kopie van de file naar de desktop (slepen).
Na het aanklikken van het icoontje zal er eenmaal gevraagd worden naar het wachtwoord van de root / beheerder. Daarna is het programma functioneel zoals gewenst.


Note: Idee .. voor een betere snelkoppeling, graag !   


Als advies wordt gesproken om voor het geluid uit te gaan van 'Pulse Audio' , hiervoor installeren we dan de volume manager:

   #apt-get install pavucontrol

Om de software nu goed met de (SDR)-hardware te laten werken moeten we de gebruiker lid maken van de 'dialout' groep.


 #sudo adduser (uw gebruikers naam) dialout

Om nu de eerste signalen te gaan ontvangen gaan we naar het configuratie scherm van fldigi. Zie het menu bovenaan in de programma balk en ga naar 'Instellingen' en dan 'geluidskaart'  vervolgens zie je het onderstaande scherm en activeer de optie 'Pulse Audio' 
No comments:

Post a comment

Translate