Sunday, 16 June 2019

Flrig installatie op Linux Mint

In de blog over de installatie van Fldigi gaan we nu een stap verder en wel het activeren en gebruiken van Flrig. De software om de zender aan te sturen en later ook om de frequentie aan te kunnen leveren aan het online logboek.

Allereerst gaan we weer de code downloaden:

Via de google chrome browser wordt de laatst beschikbare source code gedownload:

  https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flrig/


Dan in de terminal sessie voeren we de volgende commando's uit:
    #cd ~/Downloads
    #tar -xzvf flrig-1.3.48.tar.gz 'change to match your version' .


We nemen nu de volgende stappen:
  

    #apt-get install libfltk1.3-dev  'nodig voor de laatste versie'
    #cd ~/Downloads/flrig-1.4.48

    #./configure
    #make
    #sudo make install

Mocht het zo zijn dat de xmlrpc optie niet lekker loopt, geef dan bij de 'configure'  optie de volgende regel aan:


    #./configure  --with-flxmlrpc

Dan weet je zeker dat de xmlrpc server actief wordt als je flrig opstart.

De volgende post gaat over de koppeling van flrig aan de cloudlog software.

Translate