Friday, 27 December 2019

Gpredict installeren vanuit source op Linux Mint

Gpredict is de sateliet tracking software op basis van Linux.

In de meeste linux distributies is deze software aanwezig alleen niet de laatste versie.Om wel de laatste versie te gebruiken kiezen voor het zelf compileren van de software. In dit schrijven doen we dat op basis van Linux Mint.

Beginnen met het installeren van de afhankelijkheden:

    #sudo apt install libtool intltool autoconf automake libcurl4-openssl-dev
   #sudo apt install pkg-config libglib2.0-dev libgtk-3-dev libgoocanvas-2.0-dev

Daarna kan de source code gedownload worden en gecompileerd:
https://github.com/csete/gpredict/releases

Kies om de laatste versie te downloaden:

    # tar -xvfz gpredict-x.y.z.tar.bz2

Ga naar de folder waar de file gedownload is, met daarna de volgende command's:

     # ./configure
     # make
     # make install

Daarna is de software te starten vanuit het menu nadat de PC opnieuw gestart is.

Translate