Friday, 20 December 2019

Airspy op basis van GNUradio

In deze post gaan we de bekende Airspy (USB) hardware activeren in GNUradio.

Dit is een eenvoudige SDR radio op basis van Airspy.

          = = = =  Is een beta schrijven ... en kan dus fouten bevatten    = = = = =
            Gebruikte informatie van: https://github.com/airspy/airspyone_host
         
            Om de airspy actief te maken, gebruik OsmoCom GNU radio blocks
          = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

We beginnen met de basis voorbereiding om de hardware zichtbaar te maken
voor Linux (Ubuntu / Mint 19.x)

    # sudo apt-get install build-essential cmake libusb-1.0-0-dev pkg-config

Na de installatie sluit de Airspy aan en controleer of de hardware zichtbaar is.

    # lsusb
    # lijst van hardware waaronder: Bus 001 Device 003: ID 1d50:60a1 OpenMoko, Inc.

Ga nu naar de /home/usernaam  en download de file's

    # wget https://github.com/airspy/airspyone_host/archive/master.zip
    # unzip master.zip
    # cd airspyone_host-master
     # mkdir build 
     # cd build
    # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  ( bij Python 3 onderstaande regel )
   
     # cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON  -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
   
     # 
make     
     # sudo make install
     # sudo ldconfig

Als voorgaande acties zijn uitgevoerd dan ruimen we de boel op:


    # cd airspyone_host-master/build
    # rm -rf *

Om nu de geïnstalleerde drivers in GNUradio te gebruiken doen we het volgende:

Translate