Wednesday, 18 December 2019

GNU Radio op Linux Mint 19.x

GNU radio is SDR software wat erg veel mogelijkheden heeft.
Voor de Windows gebruikers onder ons .. er is een installatie versie beschikbaar, echter de software wordt als eerste ontwikkeld in Linux.

In deze post ga ik een schone Linux Mint 19.3 gebruiken en GNURadio de laatste stabiele versie 3.8.x

1.0 We beginnen met de installatie van de Linux Mint 19.3

Het installeren van Linux Mint op een computer gaat het eenvoudigste met een USB stick.
Zie de website https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/nl/latest/burn.html hoe dat uit voeren.

Zodra de basis installatie klaar is .. gebruik de eerste opties:
   #apt-get update
   #apt-get upgrade

2.0 Installatie van de laatste python versie ( 3.x )

GNU radio heeft een versie python nodig.
Kijk eerst welke python versie actief is op Linux Mint 19.3
 
   #python -V
   Python 2.7.17
   #python3 -V
   Python 3.6.9

Maak Python 3.6.9 default, zie pagina:
https://unix.stackexchange.com/questions/410579/change-the-python3-default-version-in-ubuntu

3.0 Installatie van GNURadio vanuit source code
 
Ga naar de /home folder van de aangemaakte systeem gebruiker ( in mijn geval /home/sadmin )

   # cd /home/sadmin
   # type sudo -s   ( en daarna het root wachtwoord )
 
Belangrijk:
Eerst moeten de systeem afhankelijkheden geïnstalleerd worden.
Deze zijn gelijk aan die van Ubuntu 18.xx en python 3.x

   # apt install git cmake g++ libboost-all-dev libgmp-dev swig python3-numpy \
      python3-mako python3-sphinx python3-lxml doxygen libfftw3-dev libcomedi-dev \
      libsdl1.2-dev libgsl-dev libqwt-qt5-dev libqt5opengl5-dev python3-pyqt5 \
      liblog4cpp5-dev libzmq3-dev python3-yaml python3-click python3-click-plugins \
      python3-zmq

   # git clone --recursive https://github.com/gnuradio/gnuradio.git
   # cd gnuradio
   # git checkout maint-3.8 # change `maint-3.8` if you want to use a different version; see releases
   # mkdir build
   # cd build
   # cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 ../

In de laatste opdracht gaan we uit van de werkende versie op basis van python 3.
Als je meer aanpassingen wenst ga naar:
https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR#To_install_system_wide

   # make                   ( Deze opdracht kan lang duren ! )
   # make install
   # ldconfig

Als dit laatste commando ingevoerd is .. dan is een herstart van de machine noodzakelijk.
Na de herstart .. moet je het programma kunnen starten onder de menu optie - 'Programming' - 'GNU Radio Companion' .

De GUI ziet er dan als volgt uit:

Na deze installatie procedure kunnen we blokken gaan toevoegen aan GNU Radio.
In andere blog posts op deze site vindt je bijvoorbeeld een Airspy host op basis
van GNUradio.

Translate